Informace k závodům

Závod: – Klubové závody ZRUŠENY Schůzka:
Odjezd: Příjezd:
Doprava: –  Doplňující info:

Přijatí plavci

Valná hromada Plaveckého klubu


Jménem výkonného výboru Plaveckého klubu Litvínov, z.s. svolávám valnou hromadu.

Místo konání valné hromady: restaurace „U Zvonku“, ul. K Loučkám, 436 01 Litvínov

Datum konání valné hromady: 2.7.2020

Hodina konání valné hromady: 18.30 hod.

Program:

 1. Schválení programu jednání, jednacího řádu, zapisovatele a ověřovatele zápisu
 2. schválení výroční zprávy za rok 2019 – výsledku hospodaření za rok 2019, zprávy o činnosti a stavu majetku
 3. schválení výše a splatnosti členských příspěvků pro rok 2020
 4. schválení volebního řádu
 5. představení kandidátů na funkci předsedy, místopředsedy a hospodáře PK Litvínov z.s.
 6. volba statutárního zástupce (předsedy) PK Litvínov z.s.
 7. volba místopředsedy PK Litvínov z.s
 8. volba hospodáře PK Litvínov z.s
 9. schválení rozpočtu pro rok 2020
 10. Informace o činnosti klubu, zahájení sezony 2020/2021
 11. diskuze
 12. závěr

 

Ing. Zbyněk Vodák
předseda klubu

Updated: 19. 6. 2020 — 8:53