Informace k závodům

Závod: Memoriál Luboše Kracíka – 6. ročník
Schůzka:
Odjezd:
Příjezd:
Doprava:
Doplňující info:

Přihlášení plavci

Valná hromada Plaveckého klubu Litvínov – Pozvánka


 

P O Z V Á N K A na Valnou hromadu
Plaveckého klubu Litvínov, z.s.

 

Datum a čas konání: 29.9.2021 od 18:30

Místo konání: Restaurace Loučky, Máchova 1700, Litvínov, 43601

Program:

 1. Schválení programu jednání, jednacího řádu, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

 2. Schválení výroční zprávy za rok 2020 – výsledku hospodaření za rok 2020, zprávy

  o činnosti a stavu majetku.

 3. Schválení výše a splatnosti členských příspěvků pro rok 2021.

 4. Rezignace Zbyňka Vodáka na funkci statutárního zástupce (předsedy) klubu

 5. Představení kandidátů na funkci předsedy, místopředsedy Plaveckého klubu Litvínov, z.s.

 6. Volba statutárního zástupce (předsedy) Plaveckého klubu Litvínov, z.s.

 7. Volba místopředsedy Plaveckého klubu Litvínov, z.s.

 8. Schválení rozpočtu pro rok 2021.

 9. Informace o činnosti klubu, zahájení sezony 2021/2022.

 10. Diskuze.

 11. Závěr.

 

V Litvínově dne 15.9.2021

 

Plavecký klub

Updated: 17. 9. 2021 — 9:56